Disclaimer

Introductie

Door uw toetreden op deze Hulsmann & Pesie site en het gebruik van deze site, accepteert u zonder enige beperkingen of condities voorbehouden, of getuigschrift deze disclaimer verklaring. Uw toegang tot de Hulsmann & Pesie site is daarom onderhevig aan deze verklaring evenals alle wettelijke bepalingen.

Deze website is opgezet als informatieve site.

Functioneren van deze website

Hulsmann & Pesie stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Hulsmann & Pesie een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Hulsmann & Pesie vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Aan onvolkomenheden in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze presentatie is gebaseerd op informatie die wij vertrouwelijk achten, maar aangezien het is verstrekt door derden, kunnen wij niet garanderen dat de informatie correct is, up to date is of compleet is en moet het ook niet als zodanig beschouwd worden. Ondanks dat wij ernaar streven om alle verkoop details zo exact en vertrouwelijk als mogelijk proberen weer te geven, moeten ze niet beschouwd worden als weergegeven feiten of als een onderdeel van een aanbieding of contract. Al het onroerend goed en de details ervan (bijvoorbeeld indeling, apparatuur, prijzen, beschikbaarheid etc.) kunnen onderhevig zijn aan fouten, weglatingen en veranderingen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan (bijvoorbeeld het boeken van vliegtickets, aanvragen van financieel advies bij een instelling etc), bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Hulsmann & Pesie niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks dat de Hulsmann & Pesie server beschermd is en gebruikt maakt van een virusscan en ‘firewall’ en Hulsmann & Pesie zorgvuldig omgaat met alle inkomende data via internet of e-mail, houdt Hulsmann & Pesie zich niet verantwoordelijk voor directe, indirecte, incidentele of ‘concequente’ of uitzonderlijke schade voortkomend uit of op welke manier dan ook ‘connected’ met uw toegang of gebruik van de Hulsmann & Pesie site. Inclusief maar niet gelimiteerd aan welk verlies of schade door virussen die uw computer apparatuur of uw vertrouwen van informatie verkregen door de Hulsmann & Pesie site oploopt.

Verwijzingen en hyperlinks

Het is u slechts toegestaan om enkele kopieën van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hulsmann & Pesie, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.Hulsmann.nl een technisch commando, dat verwijst naar de website van Hulsmann & Pesie, waarbij de website binnen de kaders van Hulsmann & Pesie verschijnt) aan te brengen zolang Hulsmann & Pesie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Hulsmann & Pesie zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

De Hulsmann & Pesie site bevat (hypertext) links naar andere sites, welke compleet los staan van deze site. Hulsmann & Pesie is niet verantwoordelijk voor en geeft ook geen garanties voor de correctheid, compleetheid of ‘authenticiteit’ van de informatie op de hypertext link of de andere internet sites waar de links betrekking op hebben. Toegang tot andere internetsites waar de links op de Hulsmann & Pesie site naar verwijzen is op eigen risico.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Latest news