Privacy policy

Persoonlijke data c.q. gebruikersinformatie

Alle persoonlijke gegevens die u aan Hulsmann & Pesie verstrekt via de Hulsmann & Partners website zullen gebruikt worden om u beter van dienst te kunnen zijn, voor marketingactiviteiten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hulsmann & Pesie kan uw gegevens, of een deel ervan doorgeven aan gerelateerde bedrijven of bedrijven waar Hulsmann & Pesie mee samenwerkt.

Hulsmann en Pesie is niet verplicht om de door u, via de Hulsmann & Pesie website, ingevoerde gegevens te controleren of te verwerken. Hulsmann & Pesie bewaart wel het recht om de door u ingevulde gegevens van tijd tot tijd te controleren of te verwijderen uit het Hulsmann & Pesie klantenbestand.

Mocht u zelf besluiten uit ons klantenbestand gehaald te willen worden, dan kunt u dit aan ons doorgeven en zal Hulsmann & Pesie er zorg voor dragen dat dit binnen enkele weken uitgevoerd wordt.

Cookies

Hulsmann & Pesie gebruikt cookie technologie om de Hulsmann & Pesie website te optimaliseren om het voor uw bruikbaarder te maken. Hulsmann & Pesie registreert hiermee geen informatie van individuele gebruikers, dus er wordt geen informatie over u persoonlijk gebruikt of bewaard. Het is ook mogelijk om uw browser in te stellen om geen cookies te accepteren of u te waarschuwen als er een cookie verstuurd wordt.

Verandering van de privacy policy

De tekst van dit privacystatement kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Latest news